7. Edukacija - prevencija

7. Edukacija - prevencija

> Realizacija preventivnih programa u saradnji sa NVO

> Organizovanje konsultacija i praktičnih radionica u saradnji sa stručnim saradnicima naše Ordinacije

> Akcije preventivnih pregleda po promotivnim cijenama

> Sistematski pregledi

> Prevencija Savjetovalište za: hipertenziju, diabetes, astmu, ishranu