4. Terapijske procedure

4. Terapijske procedure

> Davanje injekcione terapije

> Davanje infuzione terapije

> Postavljanje i zamjena katetera

> Aspiracija

> Njega bolesnika u kućnim uslovima