dr Miroslav Stanišljević

Specijalista opšte medicine i kućnog liječenja

dr Milena Kerić

Specijalista radiologije

dr Milivoje Vujović

Specijalista neurolog

dr Mladen Rebić

Specijalista neuropsihijatar

dr Vesna Kostić

Specijalista pedijatar

dr Dušan Nenezić

Specijalista fizijatar

dr Svetlana Aligrudić

Subspecijalista internista-reumatolog

dr Nikola Bakić

Subspecijalista hematolog

dr Toma Nišavić

Specijalista ortoped

1 2

Search

+