Kineziterapija – terapija vježbanjem

✓ Postoperativna rehabilitacija
✓ Rehabilitacija sportskih povreda
✓ Rehabilitacija sindroma prenaprezanja

✓ Kineziterapija kod hroničnih i bolnih stanja
✓ Individualna kineziterapija