Rehabilitacija posturalnih i motoričkih problema

 • Skolioza
 • Kifozno loše držanje
 • Lordotično loše držanje
 • Hipotonija
 • Hipertonija

Poboljšanje tjelesnih i mentalnih sposobnosti

 • Poboljšanje aerobnih i anaerobnih kapaciteta
 • Metabolizma, masti i ugljenih hidrata
 • Poboljšanje snage
 • Poboljšanje koordinacije preciznosti
 • Poboljšanje pokretljivosti
 • Određivanje tjelesne kompozicije na Tanita vagi
 • Određivanje visine šećera šećera u krvi, holesterola i triglicerida
 • Terapijske procedure: Bioptron lampa; DIDENS, SYNTOWN-Elekrtoakupunktur aparat i dr.

Kineziterapija – terapija vježbanjem

 • Postoperativna rehabilitacija
 • Rehabilitacija sportskih povreda
 • Rehabilitacija sindroma prenaprezanja
 • Kineziterapija kod hroničnih i bolnih stanja

Rehabilitacija nespecifične ii dugotrajne boli

 • Cervikobrahijalni sindrom
 • Ichialgia
 • Hernia diska
 • Sindromi prenaprezanja
 • Degeneraativne promjene na zglobovima

Postoperativna rehabilitacija

 • Frakture
 • Rupture
 • Dislokacije
 • Endoproteze

Rehabilitacija povrede

Rehabilitacija povrede
 • Mišićna bol
 • Disfunkcija
 • Bol koja ograničava kretanje
 • Tendinopatije
 • Tendinioze

Održavanje i unapređenje zdravlja i vitalnosti najsavremenijim metodama fizikalne terapije

Održavanje i unapređenje zdravlja i vitalnosti najsavremenijim metodama fizikalne terapije
 • Proprioceptive deep tendon reflex P-DTR
 • Osteopatske tehnike
 • Neurokinetic therapy
 • Miofacial release technique
 • Dynamic neuromuscula stabilisation – DNS

Chattanooga Vectra Neo – Najsavremeniji uređaj za gizikalnu terapiju

Održavanje i unapređenje zdravlja i vitalnosti najsavremenijim metodama fizikalne terapije
 • Opuštanje mišićnih grčeva
 • Sprečavanje ili usporavanje atrofije neupotrebe
 • Povećanje lokalne cirkulacije krvi
 • Preedukacija mišića
 • Održavanje ili povećanje opsega pokreta

BIOPTRON – Svjetlosna terapija

Održavanje i unapređenje zdravlja i vitalnosti najsavremenijim metodama fizikalne terapije
 • Švajcarski medicinski aparat sa patentiranomm tehnologijom.
 • Prirodna i potpuno bezbijedna medicinska terapija.