1. Ljekarski pregledi

1. Ljekarski pregledi

Pregled specijaliste interne medicine

Internistički pregled je pregled kod kojeg ljekar specijalista interne medicine tokom razgovora uzima detaljne podatke od pacijenta uključujući ranije bolesti, bolesti u porodici kao i razlog dolaska (anamneza). Zatim obavlja i detaljni klinički pregled koji obuhvata inspekciju, palpaciju, perkusiju i auskultaciju što znači da će ljekar utvrditi kakvo je opšte stanje pacijenta, pogledati kožu i vidljive sluznice, laganim pritiscima vrhovima prstiju pregledati limfne čvorove, krvne sudove, trbušne organe i poslušati srce i pluća. Sastavni dio pregleda je i mjerenje krvnog pritiska, SpO2, odeđivanje BMI I, mjerenje šećera u krvi - glukometrom. Po zavšenom razgovoru i pregledu u dogovoru s pacijentom odlučuje se o daljnjim potrebnim pretragama ili pregledima. Vrstan internista mora imati širok spektar bolesti kojima se bavi, ali i s druge strane osjećaj kada treba konsultovati kolegu koji je uže specijaliziran za pojedino područje. Dobar internista i kliničar može biti u stanju prepoznati i riješiti većinu tegoba od kojih su najčešći poremećaji cirkulacije, bolesti pluća i bronhija, bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem, bolesti srca, bolesti bubrega i urinarnog trakta, bolesti gastrointestalnog trakta (želudac,crijeva) kao i problemi s prostatom.
U našoj ordinaciji internista obavlja i preventivne i sistematske preglede čiji je opseg i sadržaj prilagođen životnoj dobi, polu i postojećim zdravstvenim problemima pacijenata. Osnovi sistematski pregled uključuje analizu lab. nalaza, klinički pregled sa EKG-om. Ostale pretrage kao što su ultrazvuk organa trbušne duplje i organa mokraćnog sistema i prostate kod muškaraca, ultrazvuk srca i krvnih sudova , ultrazvuk štitnjače, pridružuju se na preporuku interniste prema rezultatima obavljenog pregleda ili željama klijenata. Pregled sportista: opšti ljekarski pregled u okviru sportskomedicinskog pregleda uključuje analizu lab. nalaza, klinički pregled sa EKG-om, SpO2. Preoperativni pregled i mišljenje interniste sastavni su deo uobičajene preoperativne pripreme kod hirurških zahvata. Prema uputu nadležnog hirurga pacijent obavlja laboratorijsku obradu, EKG, RTG snimanje srca i pluća i sl. (zavisno o zahvatu).
Na osnovu kompletne dokumentacije i objektivnog pregleda internista daje mišljenje i saglasnost za obavljanje planiranog hirurškog zahvata. Za posjetu internističkoj ordinaciji nije potrebna nikakva posebna priprema. Ukoliko je u sklopu pregleda predviđeno i vađenje krvi preporučljivo je prije odlaska u laboratoriju, dan ranije jesti laganiju hranu (manje masnu, kuvanu). Dozvoljeno je piti vodu, čaj bez šećera i obavezno treba popiti lijekove. Ne jesti nakon 18h - od zadnjeg obroka do vadjenja krvi treba da prođe najmanje 14h. U slučaju da je uz internistički pregled predviđena i ultrazvučna dijagnostika, poželjno je izbjegavati hranu koja „nadima “ jer vazduh u crijevima ometa dobru dijagnostiku ultrazvukom. Za slučaj pregleda mokraćne bešike ultrazvukom preporučljivo je da bešika bude puna, međutim nije potrebno trpjeti i zadržavati mokraću jer se bešika može napuniti i tijekom boravka u ordinaciji. O svim pojedinostima vezanim uz Vaš pregled ili pretragu, kao i o načinu pripreme obavijstiće Vas prilikom zakazivanja naše medicinsko osoblje.