Rehabilitacija posturalnih i motoričkih problema

✓ Skolioza
✓ Kifozno loše držanje
✓ Lordotično loše držanje
✓ Hipotonija
✓ Hipertonija
✓ Deformiteti grudnog koša

✓ Rehabilitacija hoda
✓ Problemi sa koordinacijom
✓ Rehabilitacija funkcije stopala
✓ Prisustvo primitivnih refleksa
✓ Ostali posturalni problemi