2. Dijagnostičke procedure

2. Dijagnostičke procedure

Ultrazvučna dijagnostika: srce, abdomen štitasta žlijezda, dojke, meka tkiva

Danas sa sigurnošću možemo tvrditi da nema niti jednog područja medicine u kojem ultrazvučna dijagnostika nije našla primjenu. Obje pretrage, ultrazvuk i color doppler, su neškodljive za bolesnika, neinvazivne, bez upotrebe igala ili katetera i ne zahtijevaju nikakvu prethodnu pripremu te se mogu više puta ponavljati bez ikakvih štetnih posljedica (npr u trudnoći). Promjene pronađene tijekom pretrage se mogu snimiti, a slika ili zapis u elektoničkom mediju prilaže se uz pisano mišljenje liječnika. Ultrazvučno snimanje, ovisno o organu ili skupini organa kao i o nalazu, traje otprilike 30 minuta, a nalaz je gotov odmah.


Ultrazvuk

Ultrazvuk kao dijagnostička pretraga omogućuje uvid u veličinu, izgled i građu promatranih organa, a temelji se na prijenosu ultrazvučnih valova u žlijezdano tkivo i mjerenju reflektiranog ultrazvučnog signala koji se bilježi na način pogodan za interpretaciju. Budući da se kod bolesti mijenja veličina, oblik i histološka građa, mijenja se i reflektirani ultrazvučni signal. Na temelju te promjene zaključuje se da je riječ o patološkom procesu. Ultrazvučno snimanje, nije bolno niti neugodno za pacijenta. Većina pregleda izvodi se tako da pacijent leži na krevetu i oslobodi samo dio tijela koji se snima (štitnjača, dojke, abdomen). Liječnik prije početka snimanja nanosi gel koji spriječava prisustvo zraka između kože i ultrazvučne sonde. Sonda je dio aparata koji se postavlja na promatrani organ. Prelaskom sonde preko organa na ekranu aparata vidi se izgled organa kao i eventulana odstupanja od normalne građe ili veličine (ciste, tumori, sjene i sl). Subspecijalističke ultrazvučne pretrage rade se u skopu specijalističkih ambulanti (ginekološki ultrazvuk, ultrazvuk dojki, ultrazvuk štitnjače, ultrazvuk srca).