Rehabilitacija povrede

✓ Mišićna bol
✓ Disfunkcija
✓ Bol koja ograničava kretanje
✓ Tendinopatije
✓ Tendinioze

✓ Gubitak osjećaja, bol u nervima i disfunkcija
✓ Rehabilitacija sportskih povreda
✓ Manjak i gubitak snage
✓ Problemi sa ravnotežom