Ljekarski pregledi

 • Pregled specijaliste interne medicine
 • Pregled subspecijalista interne medicine - kardiologa, endokrinologa hematologa, reumatologa, spec.dijetoterapije i drugi
 • Pregled specijaliste interne medicine, ortopeda, fizijatra, neurologa, neuropsihijatra, pedijatra, radiologa, psihologa i drugi
 • Preoperativni internistički pregledi
 • Obrada za IK, HBO i dr
 • Opšti ljekarski pregledi u okviru pregleda za osiguranje
 • Kućne posjete i kućno liječenje
 • Preventivni sistematski pregledi
 • Gastroenterolog
 • Pulmolog

Dijagnostičke procedure

 • EKG
 • Test opterećenja u okviru sistematskog pregleda sportista
 • Holter krvnog pritiska 24h- ambulatorno merenje pritiska
 • Holter EKG :24-48h ambulatorno praćenje EKG
 • Ultrazvučna dijagnostika: srce, abdomen štitasta žlijezda, dojke, meka tkiva
 • Ultrazvučno mjerenje gustine kostiju
 • Određivanje tjelesne kompozicije na Tanita vagi
 • Određivanje visine šećera šećera u krvi, holesterola i triglicerida
 • Terapijske procedure: Bioptron lampa; DIDENS, SYNTOWN-Elekrtoakupunktur aparat i dr.

Metode tradicionalne medicine

 • Osteopatija
 • Akupunktura
 • Hiropraktika
 • Atlasprifilax metoda
 • RIKTA

Terapijske procedure

 • Davanje injekcione terapije
 • Davanje infuzione terapije
 • Postavljanje i zamjena katetera
 • Aspiracija
 • Njega bolesnika u kućnim uslovima

Konsultativni pregledi

 • Kardiolog
 • Endokrinolog
 • Pulmolog
 • Hematolog
 • Reumatolog
 • Subspecijalista dijetoterapije
 • Neurolog
 • Neuropsihijatar
 • Psiholog

Edukacija - prevencija

edukacija-prevencija
 • Realizacija preventivnih programa u saradnji sa NVO
 • Organizovanje konsultacija i praktičnih radionica u saradnji sa stručnim saradnicima naše Ordinacije
 • Akcije preventivnih pregleda po promotivnim cijenama
 • Sistematski pregledi
 • Prevencija Savjetovalište za: hipertenziju, dijabetes, astmu, ishranu