DR NENEZIĆ|| Nakon virusa Covid-19 najmanje mjesec dana bez intenzivne fizičke aktivnosti ||

DR NENEZIĆ: Nakon Covida-19 najmanje mjesec dana bez intenzivne fizičke aktivnosti

O primeni akupunkture u tretiranju bolnih stanja – govori Dr Dušan Nenezić  | Ordinacija Dr Masoničić

Covid infekcija predstavlja stres za čitav organizam, pa se u većini slučajeva nakon  prolaska virusa pacijenti susreću sa različitim oblicima psihofizičkih posljedica, ocijenio je dr Dušan Nenezić, fizijatar.

Bez obzira na kliničku sliku, 90 odsto pacijenata, nakon preležanog  Covida-19, ima odgovor u mišićima, zglobovima i nervima.

Nenezić naglašava da je jako važno vrijeme početka rehabilitacije i sam njen proces. Problemi se mogu javiti  ako se sa rehablitacijom zakasnilo, ali i ako je rehabilitacioni smjer preuranjen.

Koliko god je infekcija bila blaga, zlatno pravilo je da se prije mjesec dana ne bi trebalo počinjati sa intezivinijom fizičkom aktivnošću, jer su mišići bili u šoku, a stres u organizmu je još uvijek prisutan.,  upozorava Nenezić. U početku to mogu biti samo blage šetnje, koje će se postepeno pojačavati.

Long COVID: Why and How Physiatrists Are Essential to Managing Its  Challenges – Consult QD

On navodi da je timski rad ljekara ključan za oporavak pa se tako nakon pregleda i dogovora sa internistom daje se znak za početak rehabilitacije. Međutim, sve zavisi od starosne dobi pacijenta, njegove kliničke slike i opšteg stanja. Najkraći period nakon koga je moguće početi sa rehabilitacijom jeste mjesec dana i to kada su u pitanju lakši oblici i mlađa populacija, dok kod težih pacijenata taj period može biti od tri do šest mjeseci. Najčešće pogođene regije su ekstremiteti i mišići ruku i nogu, kao i bolovi u zglobovima.

On je naglasio da  fizioterapija nije odlazak u teretane ili fitness centre, već dug proces koji obuhvata komlikovane vježbe prilagođene svakom pacijentu pojedinačno.

Osvrćući se na posljedice infekcije Covidom-19, Nenezić je napravio razliku između mlađe i starije populacije i kazao da mladi dosta lakše podnose virus i imaju blaže simptome, ali se kod njih  zbog mlađeg tkiva češće javljaju bolovi u mišićima i iscrpljenost. Kod starijih osoba najviše se javljaju reumatske promjene, a ukoliko je infekcija bila teža i oštećenje plućnog krila, uticaj na rad srca, otečeni zglobovi itd.

Fizioterapija predstavlja kombinacije primjenom tretmana magnetnim poljima, elektro poljima, laserima različite jačine i završava sa vježbama. Nakon svega toga dolaze masaže, koje ljudi danas, vrlo često, praktikuju na samom početku što je u potpunosti pogrešno, dodaje on.

Što se tiče metoda alternativne medicine, Nenezić izdvaja akupunkturu kao najstariju granu medicine na svijetu, jer akupunkturne tačke, kako kaže on, ne mogu da naprave problem. Njena primjena zavisi od određenih laboratorijskih elemenata koje internisti povjeravaju ranije.

Najvažnije je da osluškujemo svoje tijelo i konsultujemo ljekare, ali i da budemo svjesni da se tijelo nakon infekcije Covid-19 postepeno vraća u normalu, te da rezultate terapija ne možemo odmah očekivati, zaključuje doktor Nenezić.

Vukčević Ksenija, novinar

Please follow and like us:

Search

+